Ventilation i ditt garage

Bil har precis kört in i ett garage och porten håller på att stängas

När du planerar för nytt garage är det bra att tänka hur du vill att ventilationen ska fungera. I
den här guiden kommer vi att vägleda dig i frågan om isolering och ventilation i ditt garage. Vad är egentligen den  optimala isoleringen och ventilationen?

U-värde och isolering

U-värdet är ett sätt att mäta hur välisolerat någonting är. Det kan verka lite klurigt, men ju lägre U-värde man har desto bättre är det. Ett lågt U-värde är alltså något att sträva efter. Har du planer på att skaffa en ny garageport är det viktigt att ha koll på U-värdet om du ska införskaffa dig en port till ett varmgarage. En garageport som är välisolerad med ett lågt U-värde kostar lite mer, men se det som att du tjänar igen dina pengar när ditt garage stått emot ett par kalla vintrar. Isolerade portar med tjocka sektioner är mycket stabila och ger en bekvämt tyst gång. Det är viktigt att ha rätt konstruktion på porten för att få så bra isolering som möjligt.

Vilken tjocklek på isolering behövs för en garageport?

När det kommer till frågan om vad som är den optimala isoleringen är svaret att det är dina behov som bestämmer. Du bestämmer om du vill ha en isolerad port eller inte. Den vanligaste porttjockleken på marknaden är idag runt 40 mm. De större tillverkarna på marknaden erbjuder ännu bättre isolering genom tillvalet en extra gummilist som

tätar runt porten. Det är dock viktigt att tänka på att ju mer isolerad din port är desto mer ventilation måste finnas i garaget.

Ventilation

Det är extremt viktigt att ditt garage har en god ventilation av många anledningar. Ventilationen hjälper dig att skydda dina saker som du förvarar i garaget från fukt, mögel och korrosion men också för att bli av med hälsofarliga avgaser, till exempel koldioxid. Om fuktigheten i ditt garage blir för högt uppstår en risk för kondensation på kalla ytor som din bil, väggar, tak och din port. Ett bra luftombyte förhindrar risken för kondens skapas. Så kör du in din bil i ditt garage, utan ventilation, med smältande snö eller is kvar på bilen finns risken att det bildas rost, inte bara på din bil utan på också på din garageport.

Placering av ventiler i garaget

Ett tips är att ha ventiler i garageporten samt väggen mitt emot. Luften transporteras genom garaget och tar upp fuktigheten på vägen och leder sedan ut den genom ventilerna. Ventilationsgaller med eller utan reglerbart spjäll är också en bra lösning.

Bil har precis kört in i ett garage och porten håller på att stängas
Bil i garage, varmluft och kalluft ventilation i ditt garage

This post by Sunus i Östergötland AB is licensed under CC BY-NC-ND 4.0