Välj färg till garageporten

Bil parkerad utanför ett vitt hus med en röd garageport

Fräscha upp eller byta färg till garageporten? Har du missat att underhålla garageportens? Ser porten sliten ut utan att funktionen är påverkad? Det är inga problem, du kan lugnt med enkla medel fräscha upp din port eller byta färg utan att byta befintlig port.

Vilken typ av färg ska du måla din garageport med?

Börja med att undersöka vad det är för lack på garageporten. Är det en polyester lackering på din garageport är möjligheterna många då dessa portar kan övermålas med flera olika färgtyper, exempelvis oljeakryl eller vattenburen färg. Här kan du ta hjälp av din lokala färghandlare eller din garageportssäljare för att få hjälp med att säkerställa typ av färg på ytan.

Välj rätt färg på porten

Om du vill fräscha upp porten men behålla samma ursprungliga färg kan du få hjälp av din lokala färghandlare som med ett mätinstrument kan läsa av vilken kulör porten har för att hitta samma färg. Önskar du helt byta färg på porten? Då är valmöjligheterna många. Välj den färg du önskar och låt fantasin flöda – kanske är det dags för en röd, grön eller blå färgklick som förgyller garagets utsida eller vill du hålla en mer sober profil med en standardkulör, vitt eller svart?

Att tänka på innan du målar din garageport

Kom ihåg att underlaget ska vara ordentligt rengjort innan du börjar måla på porten. Ett bra tips kan också vara att rubba upp ytan något för att få den nya färgen att fästa bättre. Att börja med en grundfärg är alltid att rekommendera då vidhäftningen ökar samt att täckfärgen täcker bättre. Vid målning av en takskjutport är det fördelaktigt att lossa sektionerna och måla dem var för sig. Om porten målas på plats i stängt läge är det svårt att komma åt att måla i sektionsskarvarna, vilket blir synligt vid öppning och stängning av porten. Bra tips är att kontakta en professionell lackeringsfirma för tips eller dom göra en nylackering.

När du målat om din port rekommenderar vi att du följer skötselråden för din garageport – då har du en portfärg som håller länge.

This post by Sunus i Östergötland AB is licensed under CC BY-NC-ND 4.0