Montera garageport själv eller köpa till montering?

Stort grått hus med en bred ljus garageport

Funderar du på att skaffa en ny garageport? Det finns många faktorer att tänka på när man ska köpa en ny garageport. Montera garageport själv eller köpa till montering? Vi vill vägleda dig i frågan om du kan montera din port själv eller om du ska köpa till montage.

Mätning och måttagning

För att mäta upp en garageport för montering krävs det att du har grundläggande kunskaper vad som är viktigt att tänka på, vi på garageportcenter guidar dig gärna och ger tips vad som är bra att tänka på, är man osäker är det bättre att låta en professionellt företag hjälpa till. Det är extra viktigt att förarbetet blir rätt eftersom det lägger grunden för att resten av porten ska fungera som den ska.

Hur många och hur lång tid tar det?

Vid en mindre port går det bra att vara själv vid monteringen, om du känner att du har kunskap nog för att utföra arbetet själv. Vid montering av en större port eller om du känner dig ovan kan det vara bra att vara två personer. När ett proffs monterar garageportar arbetar de ensamma eftersom de besitter erfarenheten och kunskapen att utföra arbetet själva. 

Väljer du att montera din port själv kan du räkna med att arbetet kommer att ta en till två dagar. Då hinner du plocka ner din gamla port och montera din nya. Väljer du att anlita professionell hjälp kan du räkna med att arbetet går snabbare. Monteringen är inte beroende av väder. Inte som förr i tiden när garageportar nästan enbart såldes på våren. I dagsläget går det bra att montera en garageport året runt eftersom monteringen sker från insidan av garaget, montörerna har erfarenhet och kunskap nog för att hantera alla väderlekar. Väljer du att montera din port själv och det är dåligt väder kan det vara bra att täcka upp utifrån med en presenning eller liknande.

Verktyg och CE-märkning

Du behöver ha bra grundläggande verktyg för att underlätta arbetet. En bra borrskruvdragare är att rekommendera eftersom den även kan fungera som borrmaskin. Ska du montera en port som är eldriven är det viktigt att en elektriker drar jordade ledningar som är säkra, det krävs någon med behörighet för det här momentet. Du kan köra med en skarvsladd för att se om det funkar men slutprodukten bör vara fast installation Våra produkter uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Manuella portar CE-märks enligt byggproduktförordningen och uppfyller gällande standard EN13241-1. Maskindrivna portar CE-märks enligt byggproduktförordningen, maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet Fackmannamässig service genomgång bör utföras vart 3:de år vid normal användning, då kontrolleras bland annat, fjäderspänning, infästningspunkter, paneler och skensystem etc. 

Väljer du att ta hjälp vid monteringen av din port får du alltid certifierade produkter (port och motor). Din port blir även monterad av en certifierad montör.

Vad gör jag med min gamla port?

Det bästa sättet är att köra den till återvinning, ibland ser den gamla porten i hyggligt slick och man vara frestad att sälja den billigt, tänk på att gamla portar kan vara en säkerhetsrisk som inte bör återmonteras, vårt råd är att du lämnar det till återvinningsstation.

Väljer du att ta hjälp av en montör monterar de ner din port och ser till att den kommer till återvinningsstation.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns självklart många faktorer att tänka på när det är dags för att montera din garageport. Vilka verktyg ska användas? Hur lång tid kommer det att ta? Vad gör jag med min gamla garageport? Om du anlitar en montör som hjälper dig montera din port är det inte mycket du behöver oroa dig för.

När det kommer till garantier är det också bra att vara med på  vad som gäller. Köper du montage lämnas garanti på montaget utöver garantin som du får på din port. Monterar du själv gäller enbart produktgarantin på din port, ingen garanti på själva montaget. Väljer du att utföra arbetet själv är det viktigt att du är beredd på att mycket av ansvaret hamnar på dig och ditt utförande då produktgaranti endast gäller om det är fackmannamässigt genomfört.

Montera garageport själv eller köpa till montering?

This post by Sunus i Östergötland AB is licensed under CC BY-NC-ND 4.0